2013-2023

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji : Marta Prus

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenia informacji:  Anna Gajdamowicz

1.

Marszałek Województwa

Dolnośląskiego

Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa za lata 2011-2012

 

24.06.2013-

07.08.2013

2.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Atr. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym

21.06.2013-

01.07.2013

3.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Atr. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym

10.09.2014-

17.09.2014

4.

Marszałek Województwa

Dolnośląskiego

Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa za lata 2013-2014

07.06.2016

30.06.2016

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne

2 Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń

3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

21.06.2017

30.06.2017

6.

Konsultant Wojewódzki ds. medycyny ratunkowej

Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi

03.11.2016

7.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi

12.09.2017 -15.12.2017

26.09.2017

 

8.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Z zakresu legalności działania ,celowości, zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami prawa –jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

28.09.2017

 

9.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Przeprowadzenie postepowania wyjaśniającego

13.11.2017

10.

Powiatowy Urząd Pracy

Realizacja umowy CS.5088.12.2017

11.01.2018

11.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej

20.07.2018

12

Państwowa Inspekcja Pracy

Prawna  ochrony pracy

31.08.2018

13.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

Um:16/1/3401038/01/2018/01.Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej w okresie 01.01.2018-31.03.2018

11.07.2018-20.07.2018

14.

Państwowa Inspekcja Pracy

Prawna Ochrona Pracy w szczególności: czas pracy i wynagrodzenie za pracę

31.08.2018

15.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Realizacja zadania określonego w regulaminie organizacyjnym  i statucie, dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych

15.04.2019

 

16.

Powiatowa Stacja Sanitarno - epidemiologiczna

Kontrola stanu sanitarnego jednostek wyjazdowych

 

17.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Kontrola projektu nr RPDS.03.03.03-02-005/16

10.06.2019

18.

Państwowa Inspekcja Pracy

Prawna ochrona pracy

04.07.2019

19.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  wydział kontroli

Zabezpieczenie pacjenta. Stosowanie procedur przymusu bezpośredniego.

13.09.2019

20.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Zgodność masy własnej pojazdów

18.12.2019

21. Państwowa Inspekcja Pracy Prawna ochrona pracy 31.01.2022-03.03.2022
22. Powiatowa Stacja Sanitarno - epidemiologiczna Kontrola sprawdzająca stan sanitarno-techniczny 16.03.2022
23. Państwowa Inspekcja Pracy Prawna ochrona pracy oraz rekontrola wydanych środków prawnych 29.07.2022-2.12.2022
    rozszerzono zakres kontroli o techniczne bezpieczeństwo pracy 31.08.2022
24. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wydział kontroli kontrola w zakresie realizacji zadań okreslonych w regulaminie organizacyjnym i statucie,dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidlowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa

22.08.2022-30.09.2022

1.10.2022-31.12.2022

25. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jelenia Góra Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia; postępowanie z odpadami medycznymi (Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6) 12.10.2022-12.10.2022
26. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jelenia Góra Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia; postępowanie z odpadami medycznymi (Szklarska Poręba) 19.10.2022-19.10.2022
27. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jelenia Góra Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia; postępowanie z odpadami medycznymi (Jelenia Góra ul. Ciepilcka 126A) 19.10.2022-19.10.2022
28. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jelenia Góra Postępowanie w sprawie choroby zawodowej. 08.11.2022-09.11.2022
29 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia; postępowanie z odpadami medycznymi (Lwówek Śląski) 10.11.2022-10.11.2022
30 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia; postępowanie z odpadami medycznymi (Gryfów Śląski) 10.11.2022-10.11.2022
31 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jelenia Góra Kontrola sprawdzająca do protokołu kontroli z 12.10.2022 Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6, oraz 19.10.2022 Jelenia Góra ul. Cieplicka 126 14.12.2022-14.12.2022
32 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w tym BHP (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 13.04.2023-13.06.2023
33 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeradowie Zdroju Kontrola - sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego procesów dekontaminacji, wdrożenia procedur higienicznych, postępowania z odpadami medycznymi, kontroli wewnętrznej, przestrzeganie zakazu używania tytoniu. 13.06.2023-27.06.2023
34 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu Kontrola - sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego procesów dekontaminacji, wdrożenia procedur higienicznych, postępowania z odpadami medycznymi, kontroli wewnętrznej, przestrzeganie zakazu używania tytoniu. 20.06.2023-04.07.2023
35 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Wydział Kontroli Płatników Składek

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne

2 Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń

3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe (Covid)

6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek  (Covid)

22.08.2023 - 22.09.2023
36 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jelenia Góra Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia; postępowanie z odpadami medycznymi (Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6) 18.09.2023-18.09.2023
37 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jelenia Góra Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia; postępowanie z odpadami medycznymi (Kowary, ul. Zamkowa 2) 18.09.2023-18.09.2023
38 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jelenia Góra Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia; postępowanie z odpadami medycznymi (Szklarska Poręba, ul. Jedności Narodowej 32) 19.09.2023-19.09.2023
39 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jelenia Góra Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia; postępowanie z odpadami medycznymi (Jelenia Góra ul. Cieplicka 126A) 19.09.2023-19.09.2023
40 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jelenia Góra kontrola sprawdzająca do decyzji nr 2302/22 z dnia 15.11.2022 (Jelenia Góra ul. Cieplicka 126A) 19.09.2023-19.09.2023
41 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków do decyzji nr 294/23 z dnia 10.07.2023 (Lubań ) 20.10-3.11.2023
42 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu kontrola: sprawdzenie stanu sanitarno-technicznego procesów dekontaminacji i wdrożenie procedur higienicznych, postępowania z odpadami medycznymi, kontroli wewnętrznej, przestrzegania zakazu używania wyrobów tytoniowych (Leśna ul.Sienkiewicza 40) 20.10-3.11.2023

 

Wytworzył:
Marta Prus
Udostępnił:
Łukowicz Tomasz
(2016-06-20 09:04:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Gajdamowicz Anna
(2023-10-23 12:39:39)