Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

(ePUAP : prjgora) oraz ustnie do protokołu

 


Dyrektor Pogotowia Ratunkowego
w Jeleniej Górze
 

przyjmuje skargi i wnioski

w każdy czwartek od 900 do 1000


 

 

Data sporządzenia informacji: 13-06-2016r.

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji :Andżelika Kolanek

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenia informacji: Tomasz Łukowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Łukowicz
(2016-06-10 11:46:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Łukowicz
(2016-11-14 10:53:15)