☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP - Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Piątek 07.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2013-2022


 

 

 

Data sporządzenia informacji: 01.09.2022 r.

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji : Marta Prus

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenia informacji:  Anna Gajdamowicz

 

 

1.

Marszałek Województwa

Dolnośląskiego

Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa za lata 2011-2012

 

24.06.2013-

07.08.2013

2.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Atr. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym

21.06.2013-

01.07.2013

3.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

Atr. 83 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym

10.09.2014-

17.09.2014

4.

Marszałek Województwa

Dolnośląskiego

Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa za lata 2013-2014

07.06.2016

30.06.2016

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne

2 Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń

3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

21.06.2017

30.06.2017

6.

Konsultant Wojewódzki ds. medycyny ratunkowej

Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi

03.11.2016

7.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi

12.09.2017 -15.12.2017

26.09.2017

 

8.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Z zakresu legalności działania ,celowości, zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami prawa –jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

28.09.2017

 

9.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Przeprowadzenie postepowania wyjaśniającego

13.11.2017

10.

Powiatowy Urząd Pracy

Realizacja umowy CS.5088.12.2017

11.01.2018

11.

Narodowy Fundusz Zdrowia

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej

20.07.2018

12

Państwowa Inspekcja Pracy

Prawna  ochrony pracy

31.08.2018

13.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

Um:16/1/3401038/01/2018/01.Prawidłowość prowadzenia dokumentacji medycznej w okresie 01.01.2018-31.03.2018

11.07.2018-20.07.2018

14.

Państwowa Inspekcja Pracy

Prawna Ochrona Pracy w szczególności: czas pracy i wynagrodzenie za pracę

31.08.2018

15.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Realizacja zadania określonego w regulaminie organizacyjnym  i statucie, dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych

15.04.2019

 

16.

Powiatowa Stacja Sanitarno - epidemiologiczna

Kontrola stanu sanitarnego jednostek wyjazdowych

 

17.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Kontrola projektu nr RPDS.03.03.03-02-005/16

10.06.2019

18.

Państwowa Inspekcja Pracy

Prawna ochrona pracy

04.07.2019

19.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  wydział kontroli

Zabezpieczenie pacjenta. Stosowanie procedur przymusu bezpośredniego.

13.09.2019

20.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Zgodność masy własnej pojazdów

18.12.2019

21. Państwowa Inspekcja Pracy Prawna ochrona pracy 31.01.2022-03.03.2022
22. Powiatowa Stacja Sanitarno - epidemiologiczna Kontrola sprawdzająca stan sanitarno-techniczny 16.03.2022
23. Państwowa Inspekcja Pracy Prawna ochrona pracy oraz rekontrola wydanych środków prawnych 29.07.2022
    rozszerzono zakres kontroli o techniczne bezpieczeństwo pracy 31.08.2022
24. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wydział kontroli kontrola w zakresie realizacji zadań okreslonych w regulaminie organizacyjnym i statucie,dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidlowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, gospodarka finansowa 22.08.2022-30.09.2022

 

Wytworzył:
Marta Prus
Udostępnił:
Łukowicz Tomasz
(2016-06-20 09:04:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Gajdamowicz Anna
(2022-09-20 08:56:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 628